Youtube มอบทุน 1 ล้านเหรียญ

Youtube มอบทุน 1 ล้านเหรียญ

Youtube มอบทุน 1 ล้านเหรียญ
Youtube มอบทุน 1 ล้านเหรียญ

Youtube มอบทุน 1 ล้านเหรียญ Youtube ประกาศจะมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร “Center for Policing Equity” เพื่อสนับสนุนให้เกิด “ความสมานฉันท์ในสังคม ไม่เลือกปฏิบัติและลดความรุนแรงของการเหยียดเชื้อชาติ”

พร้อมกันนี้ยังได้ปล่อยวิดิโอออกมาหนึ่งตัวบนช่องของ Youtube ใจความคือการให้คำมั่นสัญญากับผู้ใช้ ว่าจะสนับสนุนองค์กรดังกล่าวเพื่อจัดการกับความ “อยุติธรรมในสังคม”

ซึ่งการประกาศของ Youtube ถึงแม้จะไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เสียชีวิตของ George Floyd ที่ถูกตำรวจเมือง Minneapolis ใช้ความรุนแรงขณะจับกุมจนเสียชีวิต แต่เชื่อว่าเหตุผลที่ Youtube ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพราะเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ตอนนี้ส่งผลให้คนอเมริกันจำนวนมากเกิดความเคียดแค้น และออกมาประท้วงต่อต้านตำรวจที่เลือกปฏิบัติไปทั่วสหรัฐอเมริกา

สำหรับ “Center for Policing Equity” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแคร์ลิฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เกิดเหตุการณ์ประท้วงเช่นกัน โดยหน้าที่หลักขององค์กรนี้คือเพื่อศึกษาวิจัยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อคนผิวสี

และยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการเหยียดผิวด้วย ที่ผ่านมาองค์กร “Center for Policing Equity” ยังได้ทำงานร่วมกับกองตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส ในเรื่องของการให้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแนวทาง “การเลือกปฏิบัติ” ด้วย

ฝั่ง Youtube เองก่อนหน้านี้ เคยถูกวิจารณ์เรื่องการอนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดผิว และความรุนแรงบนแพลตฟอร์ม แต่ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพื่อแบนเนื้อหาที่มีการเหยียด อายุ เพศ เชื้อชาติ วรรณะทางสังคม ศาสนา รสนิยมทางเพศ และเหล่าทหารผ่านศึก ซึ่งการเคลื่อนไหวของ Youtube ครั้งนี้น่าจะเป็นการแสดงจุดยืนของตัวเองว่าพวกเขาอยู่ข้างประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา